V korak z mladimi

Župnija Maribor sv. Janez Bosko in Maribor Radvanje

Župnija Maribor – sv. Janez Bosko, ki jo vodimo salezijanci, je ena mlajših župnij v Mariboru. Razprostira se na področju Nove vasi in Borove vasi, kjer živi okrog 8.000 ljudi. Ustanovljena je bila na praznik sv. Andreja 30. novembra 1986. Do leta 2013 je svoje župnijsko poslanstvo opravljala v hiši na Dragonijevi 6, novembra 2013 pa se je župnija preselila v Don Boskov center Maribor na Engelsovi 66 (med Qlandio in vojašnico), jeseni leta 2015 pa je bila cerkev v čast sv. Janezu Bosku tudi blagoslovljena. V okviru salezijanske redovne skupnosti deluje tudi Salezijanski mladinski center.

Župnija Maribor – Radvanje je bila ustanovljena leta 1957. Cerkev je bila pozidana leta 1893, dozidana in prenovljena pa 1983.  Pretežni del prebivalstva župnije (pribl. 8000 ljudi) se nahaja pod Pohorjem – v Radvanju. Cerkev in župnija imata za zavetnika sv. Frančiška Asiškega. Od leta 2013 župnijo redno oskrbujemo salezijanci – sedaj iz župnije MB – sv. Janez Bosko.

OZNANILA

12. in 13. nedelja med letomOznanila19. 06. 2022
Binkošti – Sveta TrojicaOznanila05. 06. 2022
6. in 7. velikonočna nedeljaOznanila22. 05. 2022
4. in 5. velikonočna nedeljaOznanila08. 05. 2022

Obvestila župnij

VEROUK-2021-22 urnikObvestila DBC, Obvestila SMC, Obvestila župnija30. 03. 2022
Dohodninska donacijaObvestila DBC, Obvestila SMC, Obvestila ZAMM, Obvestila župnija11. 06. 2021

Druga obvestila - vabila

NADALJEVANJE DEL V DON BOSKOVEM CENTRU
Ob podpori župnijskega pastoralnega sveta in z dovoljenjem naših predstojnikov v Ljubljani smo v letu 2020/21:
– namestili okna na nedokončani del objekta,
– objekt obložili s fasado ter
– delno uredili večnamensko dvorano.
Zakaj? Da se na objektu ne bi delala škoda, da cerkev ne bi porabila toliko elektrike za ogrevanje in da bi bila naša ustanova na zunaj tudi bolj privlačna … To je bila za nas dokaj velika investicija. A smo uspeli – ker so priskočili na pomoč: številni župljani, razni drugi dobrotniki, dekanijski duhovniki, salezijansko vodstvo v Ljubljani, dobrotnik iz Švice in tukajšnja skupnost salezijancev. Kljub velikodušnosti številnih je na nas še breme: vrnitev dokaj visokega posojila, zato se še naprej priporočamo vaši velikodušnosti.
Dar lahko oddate v župnijski pisarni, v nabiralnik  v cerkvi (kdor želi ostati anonimen) ali pa na TRR (podatki spodaj). Za vaš velikodušni dar se vam že vnaprej iskreno zahvaljujem in kličem na vse vas Božjega blagoslova.

Don Boskov center Maribor, Engelsova ul. 66, 2000 Maribor
TRR: SI56 6100 0001 5103 344 (Del. hr. Lj.) – Namen: fasada  


SPORED VEROUKA
klikni desno ali levo: ‘VEROUK’

MOLITEV K SV. JANEZU BOSKU

»Hočete storiti kaj dobrega, svetega, najsvetejšega, Božjega? Vzgajajte mladino! Brez vere ne moremo med mladimi storiti nič dobrega. Vzgoja je stvar srca, katerega gospodar je samo Bog.« (sv. Janez Bosko)

Oče, učitelj in prijatelj mladih
O Bog, oče večne ljubezni, ti si v Cerkvi obudil svetega Janeza Boska kot prijatelja, brata in očeta mladih, da jih je vodil po poti odrešenja. S preroškim pogledom na nove čase je mlade pripravljal, da bi s pravo modrostjo in dejavno vero vstopili v življenje. Pomagaj nam, da bomo tudi mi odgovorili na tvoj klic ljubezni. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.