V korak z mladimi

O cerkvi sv. Janeza Boska

Cerkev je postavljena ob lipo, ki je bila zasajena iz zaobljube za srečno vrnitev iz nemškega ujetništva.

Zunanjost cerkve je oblečena v opečnat plašč, ki ga krasi sedem križev, simbolno sveto število – znamenje, da je tukaj svet kraj, da je tu Božje svetišče; opečnat plašč je zgoraj zaključen s ‘krono’.

Svetlobnik nad prezbiterijem nam s snopom svetlobe govori, kako neskončno prodira v našo končnost in nas hkrati vabi, da bi tudi mi hrepeneli po neskončnem.

Oltar in ambon s svojo izrazitostjo poudarjata bistveni prvini svetišča: mizo Božje besede in mizo Božjega kruha.

Tabernakelj krasi posebna relikvija: v desni del odprtega tabernaklja v obliki triptiha so vdelana originalna prva vratca tabernaklja iz bazilike Marije Pomočnice v Turinu iz l. 1865, ki jo je zgradil sv. Janez Bosko – znamenje povezanosti z osrednjo don Boskovo ustanovo v Turinu.

Prezbiterij krasijo kipi: Vstali Kristus, Don Bosko z Dominikom Savijem in Angel s harfo. Le-ti so dar salezijancev iz Švice (delo prof. Jakoba Koppa), ki so pomagali pri gradnji cerkve. Dragocen je tudi starinski Marijin kip, ki je dar salezijanske skupnosti iz Veržeja. Križani (veliki petek) pa je postavljen med tabernakelj (veliki četrtek) in Vstalega (velika noč).

Sto ročno izdelanih glinenih svetilk prihaja iz lončarske delavnice salezijanske ustanove v Veržeju.

Podobi ‘Marije šmarnice’ in ‘mariborskega don Boska’ (ak. slikar Jožef Zel) na steni ob koru nas povezujeta z zgodovino don Boskove župnije od začetkov (1990), ko sta dolga lega krasili malo kapelo na Dragonijevi.

 

Več o cerkvi preberite v zanimivem sodobnem članku Kaja in Katja raziskujeta.