V korak z mladimi

Salezijanska skupnost Maribor

JANEZ POTOČNIK
župnik, ravnatelj salezijanske skupnosti
Tel.: +386 (0)41 215 711
Ept: janez.potocnik@sdb.si

TONE CIGLAR
duhovni pomočnik
Tel.: +386 (0)41 317 318
Ept: tone.ciglar@salve.si

MITJA ŠTEFAN FRANC
vodja salezijanskega mladinskega centra
direktor Zavoda Andreja Majcna Maribor, kaplan
Tel.: +386 (0)31 200 477

Ept: mitjasmcmb@gmail.com

DRAGO SENČUR
ekonom Don Boskovega centra Maribor
vodja in upravnik Dominikovega doma na Pohorju
Tel.: +386 (0)64 222 555

Ept: drago.sencur@gmail.com

MIRAN SAJOVIC
duhovni pomočnik in pastoralni sodelavec

Tel.: +386 40 892 280

Ept: miran.sajovic@gmail.com

Don Boskovi salezijanci (ali krajše SDB) smo redovna družba, ki jo je ob koncu 19. stoletja (točneje 18. 12. 1859) v Torinu (Italija) ustanovil katoliški duhovnik sv. Janez Bosko. To je skupnost redovnikov apostolskega življenja, ki dela in živi v duhu svojega ustanovitelja. Predvsem smo oznanjevalci evangelija mladim, posebno najrevnejšim; posebno skrb namenjamo duhovnim poklicem; smo vzgojitelji vere med preprostim ljudstvom, zlasti z družbenim obveščanjem in oznanjevanjem evangelija ljudstvom, ki ga še ne poznajo.

Naša značilnost oz. karizma znotraj katoliške Cerkve je vzgoja mladih po vzgojnem načinu sv. Janeza Boska, ki temelji na preventivnem vzgojnem sistemu.

Cilj našega vzgojnega prizadevanja je, da bi mladi bili “dobri kristjani in pošteni državljani”. Svoje vzgojno poslanstvo zato opravljamo na najrazličnejših področjih: župnije, šole, dijaški-študentski domovi, mladinski centri, oratorij, socialno področje, področje družbenega obveščanja, misijoni.

Danes smo salezijanci navzoči v 128-ih državah sveta. Na Slovenskem Don Boskovi salezijanci delujemo od leta 1901. Od tod se je salezijansko delo razširilo tudi v druge sosednje dežele. Povezani smo v inšpektorijo (provinco) sv. Cirila in Metoda (ustanovljena l. 1922) s sedežem v Ljubljani.

Ljubljanska salezijanska inšpektorija danes šteje približno 90 članov in deluje v 12 skupnostih. V Sloveniji delujemo organizirani v 9 redovnih skupnostih, tem pa se pridružujejo še tri skupnosti: 1 v Srbiji (Mužlja-Zrenjanin), 1 v Črni gori (Podgorica) in 1v Italiji (Opčine).

V Mariboru smo salezijanci navzoči od leta 1986, ko je bila 30. novembra ustanovljena župnija sv. Janeza Boska (tedaj na naslovu Dragonijeva 6). V Don Boskovem centru (Engelsova 66) delujemo od jeseni leta 2013. Jeseni leta 2015 pa je bila tu blagoslovljena prva cerkev v čast sv. Janezu Bosku, ‘očetu in učitelju mladine’.