V korak z mladimi

ŽUPNIJSKA PISARNA

ŽUPNIJI: Maribor – Sv. Janez Bosko in Maribor – Radvanje

 

SVETE MAŠE

Sv. Janez Bosko
Nedelja: 8.00 in 10.30
Ponedeljek – sobota: 18.30
Ponedeljek, torek, sobota: 8.00 (razen julija in avgusta)

Radvanje
Nedelja: 9.00
Ponedeljek, torek, sobota: 18.00.
Sreda, četrtek, petek: 8.00

SPOVED
Vedno lahko pokličete za spoved. Redno je duhovnik na razpolago:
Sv. Janez Bosko: pri vsaki večerni maši in pred oz. med nedeljskimi mašami.
Radvanje: prvo nedeljao v mesecu pred/med mašo ter prvi petek v mesecu pred in med sv. mašo.

SVETI KRST
Sv. Janez Bosko: po dogovoru: ob sobotah (ok. 11.00) ali ob nedeljah (med sv. mašo ob 10.30 ali po njej). Priprava na krst je v tednu pred krstno nedeljo; dan in ura po dogovoru.
Radvanje: po dogovoru: ob sobotah (ok. 11.00) ali ob nedeljah (med sv. mašo ob 9.00 ali po njej).
Priprava na krst je pri Don Bosku, v tednu pred krstno nedeljo; dan in ura po dogovoru.

POROKA
Zglasite se v župniji sv. J. Boska vsaj dva meseca pred načrtovano poroko za dogovor in pripravo.

POGREB
Redno pokopavamo rajne s področja župnij Sv. Janeza Boska in Radvanja; po dogovoru tudi od drugod.
Glede pogreba – se zglasite v župnišču župnije Sv. J. Boska.

BOTER
Krstni in birmanski boter je lahko kristjan, poročen ali samski, ki je dopolnil 16 let in je prejel zakramente uvajanja (krst, obhajilo, birma) ter živi zgledno krščansko življenje. Če je poročen, se zahteva cerkvena poroka.

ŽUPNIJSKA PISARNA
Pisarna je v obeh župnijah redno odprta pred in po vsaki sveti maši.
Sicer pa se lahko v župniji sv. Janeza Boska (Engelsova 66) oglasite kadarkoli. Priporočamo, da pred obiskom pokličete po telefonu ali pošljete e-sporočilo ali sms. Pri Don Bosku lahko za obe župniji uredite vse glede krsta, poroke, pogreba ipd. Lahko tudi naročite mašne namene (za rajne ali za druge namene – npr. za zdravje, za blagoslov pri delu ali študiju, za razumevanje v družini, milost odpuščanja, za srečen porod … ).
V vseh župnijskih zadevah župnika redno nadomeščajo sobratje salezijanci redovne skupnosti v Don Boskovem centru Maribor – na naslovu župnije sv. Janeza Boska (Engelsova ulica 66).

KONTAKTI

Janez POTOČNIK, župnik
Tel: 041.215.711   Ept: janez.potocnik @ sdb.si 
Splet: www.maribor.donbosko.si/zupnija
Fb: Bosko Mariborski

Poštni naslov:
Župnija Maribor – Sv. Janez Bosko
Engelsova ulica 66, SI-2000 Maribor

Župnija Maribor – Radvanje
Lackova ulica 2, SI-2000 Maribor