V korak z mladimi

ŽUPNIJSKA PISARNA

ŽUPNIJI: Maribor – Sv. Janez Bosko in Maribor – Radvanje

 

SVETE MAŠE

Sv. Janez Bosko
Nedelja: 8.00 in 10.30
Ponedeljek – sobota: 18.30
Ponedeljek, torek, sobota: 8.00 (razen julija in avgusta)

Radvanje
Nedelja: 9.00
Ponedeljek, torek, sobota: 18.00.
Sreda, četrtek, petek: 8.00

SPOVED
Vedno lahko pokličete za spoved. Redno je duhovnik na razpolago:
Sv. Janez Bosko: vsako nedeljo ter prvi četrtek in petek v mesecu pred in med sv. mašo.
Radvanje: ob nedeljah pred mašo ter prvi petek v mesecu pred in med sv. mašo.

SVETI KRST
Sv. Janez Bosko: redno vsako tretjo nedeljo v mesecu med sv. mašo ob 10.30 ali po njej. Priprava na krst je v torek pred krstno nedeljo ob 17.00 ali po dogovoru.
Radvanje: redno vsako četrto nedeljo v mesecu. Priprava na krst je pri Don Bosku v torek pred krstno nedeljo ob 17.00.

POROKA
Zglasite se vsaj dva meseca pred načrtovano poroko za dogovor in pripravo.

POGREB
Redno pokopavamo rajne s področja naše župnije in po dogovoru tudi od drugod.

BOTER
Krstni in birmanski boter je lahko kristjan, poročen ali samski, ki je dopolnil 16 let in je prejel zakramente uvajanja (krst, obhajilo, birma) ter živi zgledno krščansko življenje. Če je poročen, se zahteva cerkvena poroka.

ŽUPNIJSKA PISARNA
Pisarna je v obeh župnijah redno odprta pred in po vsaki sveti maši.
V nujnih primerih lahko pridete kadarkoli (v župnijo sv. Janeza Boska) oz. se lahko vedno obrnete na katerega izmed zgornjih kontaktov. V župnijski pisarni uredite vse potrebno od zgoraj navedenega, lahko naročite mašne namene (za rajne ali za druge namene – npr. za zdravje, za blagoslov pri delu ali študiju, za razumevanje v družini, milost odpuščanja, za srečen porod … ) ter uredite druge dokumente (odpustnica, dovoljenje za poroko drugje, krstni in samski list idr.).
V vseh župnijskih zadevah župnika redno nadomeščajo sobratje salezijanci redovne skupnosti v Don Boskovem centru Maribor – na naslovu župnije sv. Janeza Boska (Engelsova ulica 66).

KONTAKTI

Janez POTOČNIK, župnik
Tel: 041/215-711   Ept: janez.potocnik @ sdb.si 
Splet: www.maribor.donbosko.si/zupnija
Fb: facebook.com/DonBoskoMaribor

Poštni naslov:
Župnija Maribor – Sv. Janez Bosko
Engelsova ulica 66, SI-2000 Maribor

Župnija Maribor – Radvanje
Lackova ulica 2, SI-2000 Maribor