V korak z mladimi

Geštalt – pedagoški animator

Program se izvaja v partnerstvu z Društvom za krščansko geštalpedagogiko (DKGP) in Društvo Salezijanski mladinski center Maribor (SMC Maribor).Kdor uspešno zaključi usposabljanje pridobi naziv Geštalt pedagoški animator, ki ga izda Društvo za krščansko geštalpedagogiko in Društvo Salezijanski mladinski center Maribor.

  • Društvo za krščansko geštalpedagogiko (DKGP) je odgovoren za strokovni del modula (priprava, izvedba, sodelavci).
  • Društvo Salezijanski mladinski center Maribor (SMC Maribor) je odgovoren je tehnično izvedbo (prijave, ekonomija, obveščanje).

 

Modul 5-ih srečanj je namenjen mladim, ki že vsaj dve leti opravljajo svoje delo kot animatorji ali voditelji skupin in so stari od 17. do 27. let.

Glavni namen je v seznanitvi s krščanskim geštaltističnim pristopom in posledično z uporabo tega načina dela v animatorski praksi.

  • 5 vsebinskih vikendov (udeležba na vseh vikendih)
  • osebno delo (pisanje dnevnika, poročila, evalvacija …)
  • zaključno delo (konkretna aplikacija ene od vsebin vikenda v lastno delo; izpeljava in evalvacija)

 

Cilj modula

  • Sprejeti sebe in svoje življenjske okoliščine (pomirjenost s svojo življenjsko zgodbo).
  • Suverenost pri vodenju skupine, branje skupinske dinamike.
  • Didaktično, metodološka suverenost pri načrtovanju in izvedbi animacijskega programa.