V korak z mladimi

Društvo SMC Maribor

Društvo SMC

1 od 10

Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju

Društvo Salezijanski mladinski center je bilo izbrano na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju« za sofinanciranje operacije »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 1 «, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Javni razpis za izbor operacij se izvaja v  okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.
Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju-1 traja od 1. 2. 2018 do 30. 9. 2018. Zaposlitev smo podaljšali za en mesec.

Namen in cilj javnega razpisa: Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

Cilj javnega razpisa je spodbuditi in zagotoviti večjo zaposljivost ciljne skupine mladih, kar povečuje možnosti njihove zaposlitve po izteku operacije ter prispeva k znižanju brezposelnosti mladih.
Ukrep za dosego cilja so spodbude za zaposlitev ciljne skupine mladih v mladinskem sektorju kot mladinski delavec na področju mladinskega dela.

Namen javnega razpisa: Ukrep prinaša nove zaposlitve mladim iskalcem prve zaposlitve in brezposelnim mladim, starim od 15 do vključno 29 let, s katerim se na področju mladinskega dela odzivamo na potrebe mladinskega sektorja. Gre za zaposlitev, ki mladim prinaša možnost za zaposlitev in pridobivanje kakovostnih delovnih izkušenj, znanj in kompetenc mladinskega delavca, za mladinski sektor pa predstavlja prispevek k rednim dejavnostim organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju na področju mladinskega dela ter k izboljšanju kakovosti mladinskega dela.
Kompetence, ki jih na področju mladinskega dela pridobiva mladinski delavec, mu omogočajo osebno rast in razvoj, spodbujajo njegovo aktivno državljanstvo in socialno vključenost ter izboljšujejo njegovo zaposljivost. Mladi iskalci prve zaposlitve in mlade brezposelne osebe bodo kot mladinski delavci pridobili izkušnje, znanja in kompetence, ki povečujejo njihove zaposlitvene možnosti tako v kot tudi izven sektorja. Z ukrepom se tako prispeva k znižanju brezposelnosti mladih ter k povečanju deleža zaposlenih na trgu dela od vključenih mladih.
Področje, ki mu je namenjena podpora, in njegov pričakovani prispevek k specifičnemu cilju 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih« OP so spodbude za zaposlovanje mladih brezposelnih oseb, starih do vključno 29 let, predvsem iskalcev prve zaposlitve in dolgotrajno brezposelnih mladih.

Mladinski delavec: V času izvajanja operacije mladinski delavec sodeluje in se usposablja oziroma opravlja vsaj eno od naslednjih ključnih del oziroma pričakovanih aktivnosti: načrtovanje mladinskih programov v sodelovanju z mladimi, izvajanje mladinskih programov v sodelovanju z mladimi, vrednotenje programov mladinskega dela, vzpostavljanje in vzdrževanje sodelovalnih in zaupnih odnosov z mlado osebo, delovanje z mladimi v skupinah in timih, omogočanje mladim pridobivanje kompetenc ter izvajanje dejavnosti za razširjanje rezultatov dela mladih.

Povezave:
– Spletna stran Evropskih socialnih skladov – www.eu-skladi.si
– Spletna stran Javnega razpisa zaposlitve na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – www.ursm.gov.si

Vir: Javni razpis Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju.

 

PREDSTAVITEV ODGOVORNIH V DRUŠTVU

Sanja Obaha Brodnjak,magistrica zakonskih in družinskih študijev in geštalt pedagog.

Predsednica Društva SMC Maribor in vodja MC, vodja psihosocialnih programov in svetovalnice za mlade, zakonce in družine. Vodja Družinskega centra Objem (2016 -).
Reference: profesionalna mladinska delavka od leta 2009, programski vodja, mladinska delavka, svetovalka, avtorica in vodja programa Velikani upanja in Pasti odraščanja, trenerka na mednarodnih mladinskih izmenjavah, vodja svetovalnice za mlade in starše, mladinska mentorica, vodja mednarodne mladinske izmenjave Champions of Growing up (2016); Vibes of Life Slovenia- 2015.

Trenutno aktivna na področjih:

– osebnega opolnomočenja mladih

– svetovanje staršem in družinam z mladimi

– razvoja psihosocialnih programov za mlade, zakonce in družine.

Publikacije: “Psihosocialno-interaktivne igre; Otrin Gašper, Brodnjak Sanja, Hojnik Mojca, Veber Matjaž, Salve 2017 (ISBN 978-961-211-893-8). “Žogaj se z mano! 123 iger za lepši dan”; Otrin Gašper, Brodnjak Sanja, Butt Alenka, Salve 2014 (ISBN 978-961-211-773-3).

Janez Potočnik, mag. teologije

Mojca Hojnik, magistrica zakonskih in družinskih študij in terapevtka (stažistka) ZDT
S terapevtskim izobraževanjem je začela na podiplomskem študiju na Teološki fakulteti v Ljubljani, kjer je zaključila tudi program izpopolnjevanja Zakonske in družinske terapije. Tekom izobraževanja si je izkušnje pridobivala v UKC Maribor, na oddelku za psihiatrijo ter v Salezijanskem mladinskem centru Maribor, pri individualnem delu in obravnavi mladostnikov. Kot aktivna prostovoljka sodeluje v Družinskem centru Objem.

Nives Bratkovič, uni. dipl. teologinja. Kot mladinska delavka v društvu vodi mladinske programe v mladinskem centru, koordinira  in izvaja delavnice za otroke in mlade, asistenca v igralnici in na igriščih, pomoč v pisarni društva.
Dolgoletna sodelavka in katehistinja na župnijah (2012), Oratorijska voditeljica (2013), sovoditeljica in trenerka pri Slovenski šoli za animatorje-SŠA (2011), v času študija se je srečala s problematiko prestopnikov kot prostovoljka pri spremljanju obsojenih oseb v Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje (2007-2011).

 

​ASSOCIATION LEADERS

Sanja Obaha Brodnjakholds MA degree in Family Counselling and specialist of Gestaltpedagogy.
She is a president of Association SMC Maribor, a leader of youth center and responsible for psycosocial programs and counselling for youth, parents and families. From 2016 is Managing leader of Family centre Objem. She also has a background in European Youth Work and Youth Counselling. She is a proffesional youth worker since 2009, programme leader, counseler, author and leader of programmes »Giants of hope« (individual mentoring program for children and youth under psychosocial risk) and »Pitfalls of growing up« psychosocial program for youth and youth workers. She also organized various local, national and European projects for young people. Target groups that she mainly works with are children, young people and parents. At the moment she mostly designs and delivers activities in the scope of:
– :: personal development of young people
– :: counselling of parents and families with youth
– :: Development of psychosocial programs for youth, couples and families.
Publications: “Psihosocialno-interaktivne igre; Otrin Gašper, Brodnjak Sanja, Hojnik Mojca, Veber Matjaž, Salve 2017 (ISBN 978-961-211-893-8). “Žogaj se z mano! 123 iger za lepši dan”; Otrin Gašper, Brodnjak Sanja, Butt Alenka, Salve 2014 (ISBN 978-961-211-773-3).

Janez Potočnik, holds MA degree in theology