V korak z mladimi

Programi za otroke

Vzgoja najmlajših … ker nam je mar!

Skozi celo leto poteka v mladinskem centru mnogo različnih dejavnosti in programov za otroke. Poleg igralnice za krajšanje prostega časa, so jim na voljo ustvarjalne in kreativne delavnice, počitniški programi, izleti in priredtitve. Otroke poskušamo pripraviti do tega, da bi pri dejavnostih čim bolj sodelovali in ne bili zgolj pasivni opazovalci dogajanja. Preko igre in ustvarjalnosti poskušamo otroke vzgojiti za red, delo, vztrajnost, pravila, medsebojno pomoč in sodelovanje, ter krepitev osebnih potencialov.

Zavedamo se, da je zgolj prisotnost otroka na dejavnostih premalo, zato vabimo poleg tudi starše in druge, da so dejavnosti obarvane tudi medgeneracijsko. Živeti v sožitju, mladi in stari je največji vzajemni doprinos, ki ga lahko dolgoročno ponudimo otrokom in mladim.