V korak z mladimi

Programi in aktivnosti za družine

Generacije z roko v roki!

Veliko vlogo pri delu polagamo na družine otrok in najstnikov, ki svoj čas, na tak ali drugačen način, preživljajo v mladinskem centru. Skozi leto organiziramo več programov in projektov v katere so vključene družine in si na ta način prizadevamo za spodbujanje sožitja med generacijami. Družine lahko v igralnici najdejo svoj primeren čas in prostor za sprostitev in pogovor, ter druženje z drugimi družinami. Poleg druženja in razvedrila, zakoncem in družinam nudimo svetovanje in pomoč, oz. jih napotimo na ustanove, ki lahko najbolj odgovorijo na njihove potrebe.

Nekateri projekti in programi:

  • Vikend za družine v Veržeju (1x letno)

  • Pod isto streho (celo leto)

  • Silvestrovanje na Pohorju (1x letno)
  • Izobraževanje za zakonce (1x mesečno)
  • Skupina za žene (1x mesečno)
  • Skupina za može (1x mesečno)