V korak z mladimi

Psihoterapija

STROKOVNI MODEL DELA
Terapije izvajamo po modelu relacijske družinske terapije, ki ga je v Sloveniji razvil dddr. Christian Gostečnik in je v letu 2010 s strani mednarodne komisije prejel priznanje za inovativnost (JAPTI). Model temelji na znanstvenih izsledkih, da nas odnosi, čustvene vsebine in izkušnje, ki jih doživimo v zgodnjih letih življenja, močno oblikujejo.
Ta zgodnja doživetja so temeljna pri oblikovanju psihične strukture. Gre za psiho-organski model, utemeljen na dejstvu, da se vzorci odnosov, občutkov ter obojega skupaj iz zgodnjega otroštva ponavljajo, predvsem, če so boleči in travmatični in to se pretežno dogaja na nezavedni ravni.

TERAPIJE SO NAMENJENE
posameznikom, parom/zakoncem in družinam, ki:
– se znajdejo v stiski ali osebnih  težavah;
– bi radi bolje razumeli in spoznali, kaj se dogaja v njihovih življenjih in medosebnih odnosih;
– se vedno znova znajdejo v začaranem krogu reševanja osebnih težav in iščejo nove rešitve, a se stanje ne izboljša.

ENKRATNO TERAPEVTSKO SREČANJE
je namenjeno vsakomur, ki se znajde v osebnih stiskah in težavah. Na razgovor lahko pride posameznik, par ali celotna družina. Terapevtski razgovor se lahko zaključi po enkratnem srečanju, lahko pa se nadaljuje v terapevtski proces, v kolikor začutijo, da želijo poglobljeno obravnavo – terapevtski proces.

TERAPEVTSKI PROCES
Tekom terapevtskega procesa se posamezniki, pari/zakonci ali družine soočijo s svojimi težavami,
stiskami ali travmami ter tako preko nove izkušnje odnosa pridobijo nove vzorce, poglede in strategije
reševanja osebnih težav ali čustvenih stisk in tako postanejo bolj funkcionalni v svojem življenju.

DRUŽINSKA TERAPIJA
namenjena je družinam, ki želijo izboljšati medsebojne odnose, komunikacijo ali rešiti težave. Družinska terapija zajema družinsko problematiko kot so:
– stiske staršev povezane z odraščanjem otrok in mladostnikov,
– učna neuspešnost, agresivno vedenje otroka,
– težave povezane z odnosi z razširjeno družino,
– stiske ob razpadu družinske skupnosti,
– nasilje in zasvojenosti.

INDIVIDUALNA TERAPIJA
je namenjena posameznikom, ki se srečujejo z različnimi čustvenimi stiskami v osebnem življenju in želijo osebnostno rasti ter izboljšati kakovost svojega življenja.
Posameznik na terapiji skupaj s terapevtom razrešuje težave, kot so:
– čustvena stiska (stres, depresija, osamljenost, nizka samopodoba in samospoštovanje);
– izkušnja zlorabe (fizična, psihična, spolna);
– področje zasvojenosti (kemične in nekemične);
– žalovanje (procesi žalovanja ob izgubah in smrti);
– pomembne prelomnice v življenju (bolezni v družini, ločitev, selitev, rojstvo otroka, izbira poklica, izguba zaposlitve, …).

PARTNERSKA/ZAKONSKA TERAPIJA
Razrešuje se zakonska oz. partnerska problematika kot so:
– nerazumevanje, medsebojni konflikti, psihično in fizično nasilje;
– odtujenost in nezmožnost vzpostaviti intimno razmerje;
– stiske ob prihodu novega družinskega člana;
– prevare v odnosu;
– dogovori glede skrbništva, preživnine in financ.

KORAKI VKLJUČITVE
– prostovoljna odločitev za terapijo in vzpostavitev stika s terapevtom
– informativni brezplačni razgovor
– vključitev v terapevtski proces z aktivnim sodelovanjem in redno udeležbo

TERAPEVTSKI PROCES
Obsega 12 terapevtskih srečanj, ki potekajo redno, enkrat na teden po dogovoru in trajajo 1 terapevtsko uro (50 minut).

CENIK TERAPIJ
– Individualna terapija (1 ura): 40,00 €
– Igralna terapija za otroke (1 ura): 40,00 €
– Partnerska/zakonska terapija (1 ura): 60,00 €
– Družinska terapija (1 ura): 70,00 €