V korak z mladimi

Družinski center Objem

Sveže objave

1 od 9

Družinski center Objem
Organizira dejavnosti na področju družine: izobraževanja, predavanja, srečanja za zakonce in starše, svetovalna dejavnost, družinski izleti in druženja. Aktivno se vključuje v lokalno in širše okolje z namenom izboljšanja družinske politike, ter kandidira za pridobivanje sredstev za izvajanje rednih in izrednih dejavnosti. Družinski center deluje medgeneracijsko in sodeluje z vladnim in nevladnim sektorjem pri programih, projektih in drugih aktivnostih s področja družine.

Vodja DC Objem
Sanja Obaha Brodnjakmagistrica zakonskih in družinskih študijev,  geštalt pedagog. Predsednica Društva SMC Maribor, vodja psihosocialnih programov in svetovalnice za mlade, zakonce in družine. Vodja Družinskega centra Objem.
Reference: profesionalna mladinska delavka od leta 2009, programski vodja, mladinska delavka, svetovalka, avtorica in vodja programa Velikani upanja in Pasti odraščanja, trenerka na mednarodnih mladinskih izmenjavah, vodja svetovalnice za mlade in starše, mladinska mentorica, vodja mednarodne mladinske izmenjave Champions of Growing up (2016); Vibes of Life Slovenia (2015).
Trenutno aktivna na področjih:
– osebnega opolnomočenja mladih,
– svetovanje staršem in družinam z mladimi
– razvoja psihosocialnih programov za mlade, zakonce in družine.
Publikacije:
“Psihosocialno-interaktivne igre; Otrin Gašper, Brodnjak Sanja, Hojnik Mojca, Veber Matjaž, Salve 2017 (ISBN 978-961-211-893-8).
“Žogaj se z mano! 123 iger za lepši dan”; Otrin Gašper, Brodnjak Sanja, Butt Alenka, Salve 2014 (ISBN 978-961-211-773-3).

IZVAJAMO
– svetovalnica za otroke in starše
– zakonska in družinska terapija
– mediacija
– predavanja
– skupine za samopomoč

Naj bo vsaka družina prostor ljubezni,
sočutja, razumevanja in topline.

STIKI
Zavod Andreja Majcna Maribor
Družinski center Objem
Engelsova 66,  SI-2000 Maribor

Vodja: Sanja Obaha Brodnjak

Tel:  +386 (0)30 649 429 (pisarna)
Ept:  dc.objem @ gmail.com
Splet:
  www.maribor.donbosko.si/dcobjem
Fb:  www.facebook.com/dcobjem