V korak z mladimi

Salezijanci

IZ SALEZIJANSKIH KONSTITUCIJ

1. člen: Božje delo pri ustanovitvi in življenju naše Družbe
V ponižni hvaležnosti verujemo, da je Družba sv. Frančiška Saleškega nastala ne po zgolj človeškem načrtu, temveč na Božjo pobudo. Sveti Duh je po Marijinem mate­rinskem posegu obudil svetega Janeza Boska za reševanje mladine, »ki je najnežnejši in najdragocenejši del človeške družbe«. Izoblikoval mu je srce očeta in učitelja, zmožno popolne predanosti: »Bogu sem obljubil, da bom do zadnjega diha živel za svoje uboge fante.« Da bi se njegovo poslanstvo nadaljevalo, ga je Sveti Duh vodil tako, daje obudil v življe­nje razne apostolske moči, prvo med njimi našo Družbo. Da je to Božje delo, je Cerkev priznala pred­vsem s potrditvijo konstitucij in z razglasitvi­jo ustanovitelja za svetnika. Iz te dejavne navzočnosti Duha zajemamo moč za svojo zvestobo in oporo za svoje upanje.

2.člen: Narava in poslanstvo naše Družbe
Mi don Boskovi salezijanci (SDB) smo skupnost krščenih. Poslušni glasu Duha ho­čemo s posebno obliko redovnega življenja uresničiti ustanoviteljev apostolski načrt: biti v Cerkvi znamenje in nosilci Božje ljubezni do mladih, zlasti najbolj revnih. V izpolnjevanju tega poslanstva je pot naše svetosti.

3. člen: Naša apostolska posvetitev
Naše življenje Gospodovih učencev je Očetova milost, ki nas posvečuje z darom svojega Duha in nas pošilja kot apostole mladih. Z redovniško izpovedjo darujemo sami sebe Bogu, da bi hodili za Kristusom in z njim gradili Kraljestvo. Apostolsko poslanstvo, bratska skupnost in življenje po evangeljskih svetih so neločljive prvine našega posvečenega življenja, ki jih je treba živeti v istem vzgibu ljubezni do Boga in do bratov. Poslanstvo daje vsemu našemu življenju čisto določen pečat, opredeljuje nalogo, ki jo imamo v Cerkvi, in določa naše mesto med drugimi redovnimi družinami.