V korak z mladimi

Zgodovina DBC

ZGODOVINA GRADNJE DBC MARIBOR

Salezijanci v Mariboru in izgradnja Don Boskovega centra

1904: V Mariboru je bil 30. septembra rojen in 9. oktobra krščen (v frančiškanski cerkvi) velik salezijanski misijonar in Božji sl. Andrej Majcen.
1986: 30. novembra mariborski škof dr. Franc Kramberger podpiše dekret o ustanovitvi župnije sv. Janez Boska, ki jo izroči v trajno upravo salezijancem; prvi župnik je Jože Pozderec.
1987: Salezijanci sklenejo, da hočejo v Mariboru zgraditi svetišče sv. Janeza Boska. Pri snovanju Don Boskovega centra (DBC) s svetiščem pa salezijanci naletijo na številne ovire. Neskončni birokratski postopki in razni zapleti se vlečejo polnih 20 let.
1995: Na prvo parcelo sedanje lokacije DBC je za potrebe salezijanskega mladinskega centra postavljen poštni ‘vagon veselja’, ki je danes postavljen ob igrišča.
1999: 19. septembra papež sv. Janez Pavel II. ob drugem obisku v Sloveniji in razglasitvi Antona Martina Slomška za blaženega v Mariboru blagoslovi temeljni kamen za svetišče sv. Janeza Boska.
2003 in 2010: Svet Mestne občine Maribor sprejme najprej prvi, l. 2010 pa dopolnjen zazidalni načrt za območje načrtovanega DBC.

2008: Izmed šestih predlaganih načrtov za DBC Maribor je izbran projekt arhitekturnega biroja DANS.
2011: Upravna enota Maribor sredi aprila izda gradbeno dovoljenje za gradnjo DBC Maribor. Na don Boskov rojstni dan 16. avgusta se začno zemeljska dela, 16. septembra pa vrh. predstojnik salezijancev Pascual Chavez blagoslovi začetek gradbenih del.
2013: 8. septembra inšpektor Janez Potočnik blagoslovi prvi del DBC. Tako se lahko salezijanci v začetku novembra skupaj z vsemi pastoralnimi dejavnostmi preselijo iz Dragonijeve 6 na to novo lokacijo.
2014: 30. novembra soboški škof dr. Peter Štumpf blagoslovi novozgrajena igrišča.
2015: Dokončanje cerkve ob 200-letnici don Boskovega rojstva. 15. novembra vrh. predstojnik salezijancev Angel A. Fernandez blagoslovi cerkev, mariborski nadškof Alojzij Cvikl pa posveti oltar.
2016: Ob 30-letnici župnije sv. Janeza Boska je bil 27. novembra na notranjem dvorišču  blagoslovljen kip ‘očeta in učitelja’ mladih.


Gradnja Don Boskovega centra še ni zaključena. Čimprej bi radi dokončali večnamensko dvorano s servisnimi prostori, prostori za Karitas in delavniško kapelo. Zato smo vam iskreno hvaležni za vsak vaš dar, hkrati pa se vam priporočamo v molitev, da bi Gospod na priprošnjo Marije Pomočnice kristjanov in sv. Janeza Boska blagoslavljal naše delo.