V korak z mladimi

Fair play

Predavanje na Srednji prometni šoli Maribor

V četrtek, 24. 1. 2019 sta zaposleni iz Salezijanskega mladinskega centra Maribor na Srednji prometni šoli Maribor izvedli predavanje na temo Fair play, ki je bil poučen uvod v njihov športni dan.

PREDAVANJE – FAIRPLAY v športu in življenju

Predavanja se je udeležilo okrog 150 dijakov, kjer smo spregovorili o tem, kaj sploh je fair play in katere vrednote vse zajema. Pogovarjali smo se različnih o situacijah in se spraševali, kje vse lahko živimo fair play? Spoznali smo, da je temelj fair play-a v občutku poštenosti, ki ga imamo razvitega v odnosu do drugih, in predvsem do sebe. Poštenost do sebe nam omogoča, da lahko ohranjamo pozitivno podobo o sebi in tako krepimo pozitivne lastnosti svoje osebnosti. Prav tako občutek poštenosti krepi stopnjo zaupanja vase in zaupanja v druge ljudi.
Fair Play ni le teorija, temveč odnos, ki se kaže v obnašanju posameznika na igrišču in izven njega. Brez poštene igre in spoštovanja vseh vpletenih, športu odvzamemo osnovno bistvo, kar povzema tudi spodnji citat:
“Fair Play daje športu lepoto. Je skupen jezik,
vez, ki ima mo
č združiti celoten svet športa.
Obstaja veliko zmagovalcev,
a pravi zmagovalec je tisti, ki trenira,
tekmuje in
živi v duhu Fair Playa.”
Jenő Kamuti, predsednik mednarodnega komiteja za Fair Play

 

 

Morda vas zanima tudi