V korak z mladimi

BIRMA pri Don Bosku

Na drugo oktobrsko nedeljo (še vreme nam je bilo zelo naklonjeno) smo bili priča res lepemu birmanskemu prazniku. K zakramentu potrditve v veri je pristopilo 20 mladih (13 fantov in 7 deklet). Od tega je 17 devetošolcev in 3 srednješolci.…

Duhovna obnova pred birmo

V soboto 23. septembra so se na duhovno obnovo pred praznikom prejema zakramenta sv. birme (ki bo 8. oktobra) zbrali birmanci župnije Sv. Janeza Boska v Mariboru, njihovi starši in nekaj botrov. Srečanje so začeli z molitvijo drug za…

K Mariji na Pekrsko Gorco

Tej cerkvici na hribčku med reko Dravo na eni strani in Pohorjem na drugi so včasih rekli tudi Slovenska Kalvarjija. K njej nas strmo v hrib vodijo štiri kapelice, v katerih so nameščene po tri postaje križevega pota. Zadnji dve nas…

Praznik prvega sv. obhajila

Za ta čudovit praznik nam je Gospod naklonil lepo vreme. Pred tem so se prvoobhajanci ves teden zavzeto pripravljali na praznik in že drugič opravili sv. spoved. Da bi bili med seboj še bolj povezani in dali prazniku še večji pomen, so se v…

Romanje v Don Boskove kraje

Župnija Sv. Janeza Boska iz Maribora je ob 10-letnici obiska Don Boskovih relikvij v Sloveniji in 10-letnici začetka delovanja na sedanji lokaciji poromala v kraje svojega zavetnika - od četrtka 27. do nedelja 30. aprila.

Birmanci na duhovnih vajah

V zavetju pohorskih goozdov in v pravi zimski idili so bodoči birmanci s katehistinjo Dragico in župnikom Janezom razmišljali o Svetem pismu; natančneje: o dveh ženah - starozavezni Evi in novozavezni Mariji ter o odnosih med bratoma (Kajn…

Božični koncert

Na četrto adventno nedeljo zvečer je bila cerkev sv. Jasneza Boska polna. Razne božične pesmi je prepeval pevski zbor La Vita - zbor Društva medicinskih sester iz Maribora. Prepeval je pod vodstvom zborovodkinje Klementine Mikec Korpič.…

Birmanski dan na škofijski gimnaziji

Živahno in mladostno je bilo v soboto 15. oktobra v prostorih Zavoda Antona Martina Slomška na Vrbanski - na škofijski gimnaziji. Med mladimi iz številnih župnij mariborske nadškofije je bila tudi skupina bodočih birmancev iz naših dveh…