V korak z mladimi

Projekt ŠIPK– Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020

MOČ MLADOSTI

V okviru projekta, ki so ga večinsko izvajali študentje Teološke fakultete (Enota Maribor; Zakonski in družinski študiji), je nastal priročnik, ki si prizadeva za krepitev duševnega zdravja mladih in izobraževanje vseh, ki delajo z mladimi. Za ta namen so bile zasnovane delavnice za osebnostno rast, ki v ospredje postavljajo mladega človeka, krepijo njegove kompetence vodenja, pomagajo razvijati notranji potencial mladostnikov, obenem pa bistveno pripomorejo tudi k formiranju osebnosti mladega prostovoljca (animatorja, mentorja, voditelja). Študentje so delavnice izvedli v prostorih Društva SMC (partner projekta), sicer pa je gradivo uporabno tudi v drugih v delo z mladimi usmerjenih okoljih (druga društva, šole, centri itd.)

Vsebinsko se celoten priročnik usmerja v zorenje in opolnomočenje mladega posameznika, zato se dotika tematik, kot so: spoznavanje lastne identitete in samopodobe, spoznavanje z lastnimi talenti in oblikovanje ciljev, soočanje s stresnimi situacijami in rokovanje s čustvi, razumevanje drugih s poudarkom na empatiji, veščine medosebne komunikacije in veščine reševanja konfliktov. Delavnice so v osnovi zamišljene kot logično sosledje, vendar pa jih je možno izvesti tudi v poljubno zamišljenem vrstnem redu, ki ustreza tako izvajalcu in vodji programov, kakor tudi dinamiki in potrebam posamezne skupine.

PRIROČNIK: MOČ MLADOSTI

Morda vas zanima tudi