V korak z mladimi

Srečanje birmancev, staršev in botrov v pripravi na prejem zakramenta sv. birme

Nekaterim temam smo prisluhnili vsi skupaj, del programa pa smo imeli po skupinah. Birmanci so s kateheti razmišljali o darovih Svetega Duha.

Morda vas zanima tudi