V korak z mladimi

Svetovanje

Svetovanje je namenjeno obravnavi posameznika, para ali družine, ki se sooča s  psihološkimi in/ali čustvenimi težavami in želi izboljšati svoje doživljanje, vedenje in splošno funkcioniranje v življenju.

Ta oblika pomoči je primerna za razreševanje konkretnejših problemov, zmernejših čustvenih stisk, dilem pri odločanju o večjih življenjskih spremembah, soočanju s stresom, izboljšanju medosebnih odnosov in podobno.

Svetovanje poteka po načelih geštalt pedagogike, kjer je eno izmed načel tudi načelo “osrediščanja osebe”, ki v središče postavlja posamezno osebo, njeno dostojanstvo in njene pravice. Temu sledi načelo “osredotočanja na stik”, kjer gre za osebni dejavnik medčloveške interakcije.

Geštalt pedagogika se je razvila sredi sedemdesetih let preteklega stoletja, opirajoč se na celostno vzgojo. Geštalt pedagogika se razume kot smer humanistične pedagogike in humanistične psihologije. Za geštalt pedagogiko je značilno, da poučevanje in učenje razume predvsem z vidika procesa odnosa. Njen cilj je celostno upoštevanje doživete osebe in njenega mišljenja, čutenja in delovanja. Svetovanje je tako osredotočeno na posameznikovo čustvovanje, doživljanje in vedenjske vzorce.

Več pozornosti se namenja sedanjosti, deloma tudi preteklosti, vendar je pri geštaltu prav izkušnja biti tukaj in zdaj, v tem trenutku, izjemno pomembna in ključna za spremembo in izboljšano kvaliteto življenja.

 

Geštalt svetovanje omogoča:

 • okrepljeno zavedanje miselnih in čustvenih procesov
 • razkrivanje vzroka težav in uvid v rešitev
 • drugačno perspektivo nase in na druge
 • spreminjanje motečih vzorcev delovanja
 • priti v stik s seboj, s svojimi čustvi in resničnimi potrebami
 • celostno procesiranje na duhovni, duševni in telesni ravni,
 • razviti svoje potenciale,
 • zaživeti kvalitetne odnose z drugimi

 

Sanja Obaha Brodnjakmagistrica zakonskih in družinskih študijev in geštalt pedagog.

Predsednica Društva SMC Maribor in vodja MC, vodja psihosocialnih programov in svetovalnice za mlade, zakonce in družine. Vodja Družinskega centra Objem (2016 -).
Reference: profesionalna mladinska delavka od leta 2009, programski vodja, mladinska delavka, svetovalka, avtorica in vodja programa Velikani upanja in Pasti odraščanja, trenerka na mednarodnih mladinskih izmenjavah, vodja svetovalnice za mlade in starše, mladinska mentorica, vodja mednarodne mladinske izmenjave Champions of Growing up (2016); Vibes of Life Slovenia- 2015.

Trenutno aktivna na področjih:

 •  osebnega opolnomočenja mladih
 •  svetovanje staršem in družinam z mladimi
 •  razvoja psihosocialnih programov za mlade, zakonce in družine.

Publikacije: “Psihosocialno-interaktivne igre; Otrin Gašper, Brodnjak Sanja, Hojnik Mojca, Veber Matjaž, Salve 2017 (ISBN 978-961-211-893-8). “Žogaj se z mano! 123 iger za lepši dan”; Otrin Gašper, Brodnjak Sanja, Butt Alenka, Salve 2014 (ISBN 978-961-211-773-3).