V korak z mladimi

Projekti Društva SMC Maribor

Velikani upanja

Program Velikani upanja vključenim otrokom in mladostnikom ponuja, omogoča in zagotavlja prijateljstvo, usmeritev, podporo in zabavo z ustreznim, pozitivno naravnanim odraslim mentorjem – Velikanom. Vključeni otroci in mladostniki – tako imenovani Mali – potrebujejo in želijo osebni odnos z ljubečim in skrbnim odraslim – Velikanom, kar jim pomaga pri razvoju zaupanja, izboljšanju samozavesti in samopodobe ter pri osebnem opolnomočenju. Vse našteto Malim posledično omogoča v polnosti dosegati svoj potencial v šoli in življenju

EU playground

Je trilateralni mladinski projekt, ki ga izvajamo v okviru programov Mladi v akciji. Povezali smo se z mladimi iz Hrvaške in Italije z namenom, da bomo v avgustu 2014 izvedli mednarodno izmenjavo, ki bo imela za cilj povezovanje EU mladine preko igre, ki je naš skupni imenovalec. Ob tem velja poudariti, da Hrvaška lahko tokrat prvič sodeluje kot enakopravni partner odkar je vstopila v EU, zato je to zanje velika priložnost spoznavanja politike in strategije EU.

Akcija: 72 ur

V letu 2010 smo prvič izvajali evropski mladinski prostovoljski projekt pod nazivom 72 ur BREZ KOMPROMISA. Projekt je izvajalo 150 mladih prostovoljcev iz vse Slovenije, ki so se povezali v 11 skupin. Več informacij najdete na www.72ur.si in www.72h.eu.

Vagon veselja

Gre za edinstven projekt saj gre, kakor ime pove, za pravi železniški vagon, ki je bil preoblikovan in preurejen v nekakšen mini mladinski center. Vagon privablja tako otroke kot mlade, ki lahko ob njem kreativno preživljajo svoj prosti čas. Animatorji in prostovoljci so v ruralnem okolju, v katerem se vagon nahaja, na razpolago za igro, pogovor in kakršnokoli pomoč.

Pri preoblikovanju vagona so sodelovali tudi otroci in mladi iz okolja, kar prinaša še posebno vrednost projektu, saj je ta tako postal del lokalnega okolja in bil dobro sprejet.

V videu si lahko ogledate kaj več o samem poteku dela, dejavnostih in izgledu vagona veselja:

Zaposlitvena kavarna

Zaposlitvena kavarna je projekt, ki se izvaja v letih 2013-2014. Namenjen je mladim iskalcem zaposlitve in združuje več uspešnih metod neformalnega dela z odraslimi; vabi k druženju in izmenjavi mnenj; je prostor izmenjave podatkov in izkušenj; je priložnost za sproščeno druženje brez pomilovanja, ob kavici ali čaju. Na srečanjih zaposlitvene kavarne bodo spregovorili strokovnjaki iz različnih področij (zaposlovanje v tujini, piarstvo in retorika, samopodoba iskalca zaposlitve, ipd.).

Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju

Društvo Salezijanski mladinski center je bilo izbrano na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju« za sofinanciranje operacije »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 1 «, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Javni razpis za izbor operacij se izvaja v  okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.
Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju-1 traja od 1. 2. 2018 do 30. 9. 2018. Zaposlitev smo podaljšali za en mesec.

Namen in cilj javnega razpisa: Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

Cilj javnega razpisa je spodbuditi in zagotoviti večjo zaposljivost ciljne skupine mladih, kar povečuje možnosti njihove zaposlitve po izteku operacije ter prispeva k znižanju brezposelnosti mladih.
Ukrep za dosego cilja so spodbude za zaposlitev ciljne skupine mladih v mladinskem sektorju kot mladinski delavec na področju mladinskega dela.

Namen javnega razpisa: Ukrep prinaša nove zaposlitve mladim iskalcem prve zaposlitve in brezposelnim mladim, starim od 15 do vključno 29 let, s katerim se na področju mladinskega dela odzivamo na potrebe mladinskega sektorja. Gre za zaposlitev, ki mladim prinaša možnost za zaposlitev in pridobivanje kakovostnih delovnih izkušenj, znanj in kompetenc mladinskega delavca, za mladinski sektor pa predstavlja prispevek k rednim dejavnostim organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju na področju mladinskega dela ter k izboljšanju kakovosti mladinskega dela.
Kompetence, ki jih na področju mladinskega dela pridobiva mladinski delavec, mu omogočajo osebno rast in razvoj, spodbujajo njegovo aktivno državljanstvo in socialno vključenost ter izboljšujejo njegovo zaposljivost. Mladi iskalci prve zaposlitve in mlade brezposelne osebe bodo kot mladinski delavci pridobili izkušnje, znanja in kompetence, ki povečujejo njihove zaposlitvene možnosti tako v kot tudi izven sektorja. Z ukrepom se tako prispeva k znižanju brezposelnosti mladih ter k povečanju deleža zaposlenih na trgu dela od vključenih mladih.
Področje, ki mu je namenjena podpora, in njegov pričakovani prispevek k specifičnemu cilju 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih« OP so spodbude za zaposlovanje mladih brezposelnih oseb, starih do vključno 29 let, predvsem iskalcev prve zaposlitve in dolgotrajno brezposelnih mladih.

Mladinski delavec: V času izvajanja operacije mladinski delavec sodeluje in se usposablja oziroma opravlja vsaj eno od naslednjih ključnih del oziroma pričakovanih aktivnosti: načrtovanje mladinskih programov v sodelovanju z mladimi, izvajanje mladinskih programov v sodelovanju z mladimi, vrednotenje programov mladinskega dela, vzpostavljanje in vzdrževanje sodelovalnih in zaupnih odnosov z mlado osebo, delovanje z mladimi v skupinah in timih, omogočanje mladim pridobivanje kompetenc ter izvajanje dejavnosti za razširjanje rezultatov dela mladih.

Povezave:
– Spletna stran Evropskih socialnih skladov – www.eu-skladi.si
– Spletna stran Javnega razpisa zaposlitve na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – www.ursm.gov.si

Vir: Javni razpis Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju.