V korak z mladimi

Osnovno o SMC

Dolgoletne izkušnje dela
Društvo Salezijanski mladinski center Maribor deluje od leta 1998 in je bilo ustanovljeno z namenom, da se aktivno vključi v delo z mladimi predvsem v lokalnem okolju ruralnega mesta Maribor, ter tudi na regionalnem in nacionalnem nivoju. Osrednja dejavnost društva je vzgoja mladih preko izvajanja programov, ki imajo za cilj vsestransko rast osebe: psihično, telesno in duhovno.  Temelj vzgoje izhaja iz Don Boskovega preventivnega vzgojnega sistema, ki mlade obravnava holistično.

Delovanje društva
Društvo deluje za mlade in z mladimi, to pomeni, da so ti glavni protagonisti in akterji programov, ki jih izvajamo. Vključujejo se kot prostovoljci, animatorji, mentorji in voditelji dejavnosti in skupin. Mladi imajo možnost druženja s svojimi sovrstniki in koristno preživljanje prostega časa ob igri, didaktičnih aktivnostih, kreativnih delavnicah, izkustvenem učenju, animaciji, idr. ob pomoči in koordinaciji mladinskega delavca. Poleg že naštetih skupinskih aktivnosti, mladim nudimo tudi individualna svetovanja, učno pomoč, tečaj kitare, tečaj tujega jezika, idr.

Skrb za družino
Posebno pozornost pri svojem delu posvečamo tudi družini. Zavedamo se namreč, da “dober sad zraste na dobrem drevesu”, zato je ena od prioritet našega dela tudi skrb za družino na različnih nivojih dela. Prizadevamo si za pristne stike s starši mladih uporabnikov naših programov, zanje organiziramo kreativne delavnice, predavanja o odnosih, vzgoji in družinskem življenju, vikend za zakonce in družine, izlete in piknike. Pomembno mesto dajemo tudi medgeneracijskemu dialogu, zato k programom privabljamo tudi starejše (dedke in babice, idr.), ki dajejo poseben in njim lasten doprinos k kvalitetni vzgoji, poleg tega pa je ta način lahko zanje izziv za tretje življenjsko obdobje.