V korak z mladimi

PROJEKT: IZRAZI SE / EXPRESS YOURSELF

IZRAZI SE / EXPRESS YOURSELF

 

IZRAZI SE/EXPRESS YOURSELF

Obdobje izvajanja:  1. 1. 2021 – 31. 12. 2022

Financiranje: Erasmus+ (v okviru programa Evropskih skupnosti Evropska solidarnostna enota): 7. 644,00€

Vloga Društva SMC Maribor: nosilec projekta

 

Samo takrat, kadar svoje občutke resnično razumemo, se namreč lahko na primeren način prebijemo skozi trenutne težave, stiske in se izognemo prihodnjim, krepimo svojo osebnost, razvijamo voljo in odločnost, spodbudimo kreativnost in inovativnost, škodljiv stres spreminjamo v koristnega, na podlagi ustrezno izraženih čustev pa pripomoremo k bolj zdravim odnosom, boljšem počutju in ohranjanju mentalnega zdravja (telesno, socialno, psihično in duhovno).

Z namenom, da bi mlade opolnomočili, spodbudili njihovo socialno vključenost, opozorili na ustrezno izražanje čustev, stisk – s tem okrepili razumevanje njihovih miselnih in vedenjskih procesov ter bistveno vplivali na razvoj njihove kreativnosti in izgradnjo lastne identitete, smo zasnovali ta projekt, ki mladim predstavlja bogato popotnico za uspešno krmarjenje med najrazličnejšimi odnosi, tudi na poti proti prvim zaposlitvenim in partnerskim izkušnjam.

 

Opis projekta:

Projekt omogoča krepitev osebnostnih in čustvenih kompetenc, ki omogočajo mladim lažje, učinkovito spopadanje z vsakodnevnimi stresorji, stiskami in nepredvidljivimi življenjskimi situacijami.

Projekt sestoji iz 4 različnih aktivnosti, ki predstavljajo štiri različne kanale izražanja, katerih skupni imenovalec je “emojščina” – univerzalen jezik sodobne mladine in učinkovito komunikacijsko sredstvo za refleksijo in ozaveščanje o različnih čustvenih stanjih, psihičnih stiskah in odnosa do zunanjega sveta;

  • IMPROVIZACIJSKO GLEDALIŠČE NEIZRAŽENIH ČUSTEV (izražanje skozi telo)
  • E-MOJI KRATKI FILM (izražanje skozi video format)
  • KREATIVNO PISANJE V EMOJŠČINI (izražanje skozi simbole)
  • SLAM POEZIJA (izražanje skozi besede)…

NAMEN PROJEKTA je, da preko navedenih različnih metod (aktivnosti) vplivamo na osebni, čustveni in socialni razvoj udeležencev, spodbudimo socialno vključevanje in aktivno participacijo ter omogočimo enakovredno, varno ter predvsem sproščeno sobivanje v skupini. Preko tega projekta želimo širiti pomen prepoznavanja, ustreznega izražanja in sprejemanja posameznikovih notranjih čustvenih doživetij in stisk, ki vplivajo na lažje razumevanje njihove lastne identitete ter sprejemanje in razumevanje vedenja in miselnih procesov drugih. Za dodano vrednost bosta poskrbeli dve tematsko obarvani predstavi (priprava – organizacija – izvedba), ki bosta združevali vse aktivnosti projekta in bosta predvidoma izvedeni v juliju 2022 in oktobru (krompirjeve počitnice/jesen 2022). Projekt skozi svoje aktivnosti promovira tudi zdrav način življenja in ohranjanja zdravja (razvoj osebnosti na telesnem, mentalnem in socialnem področju), in predstavlja proces učinkovitega vseživljenjskega učenja.

 

IZRAZI SE – KONKRETNO IN PRAKTIČNO PRIKAZANO

Morda vas zanima tudi