V korak z mladimi

OSEBNA RAST KOT ORODJE V MLADINSKEM DELU

Strateško partnerstvo

Od 31. 3. do5.4.2019 smo se udeleženci iz partnerskih organizacij iz Belgije, Poljske in Slovenije zbrali na 3. mednarodnem srečanju našega mednarodnega projekta OSEBNA RAST KOT ORODJE V MLADINSKEM DELU. Mednarodni projektni sestanki so namenjeni tudi preizkušanju 5-modulov na izkustveni in teoretični ravni, spremljanju vmesnega dela posameznih partnerskih organizacij, vmesnemu poročilu dela ter delitvi izkušenj s posameznimi praktičnimi testnimi aplikacijami  modulov ter načrtovanju naslednjih korakov in delitvi nalog. Sestankov se udeležujemo ključne osebe iz vseh treh partnerskih organizacij (12 oseb) in zunanji strokovnjak ddr. Stanko GERJOLJ, ki sodelujejo pri razvijanju orodja.

Z uvajanjem OSEBNE RASTI kot ne samo novega, temveč tudi TEMELJNEGA ORODJA v MLADINSKEM DELU, se okrepijo, nadgradijo in bolj obogatijo temelji mladinskega dela, kar v praksi pomeni dvig kakovosti le-tega. Osebna rast je temeljni del osebnega opolnomočenja, zato jo želimo promovirati vsem, ki delajo z mladimi in za mlade. Je zelo pomembna za napredek, okrepi človeka samega, izboljša njegove odnose z okolico in njegovo delo ter posledično vpliva na ljudi, ki so v stiku s človekom, ki je osebno napredoval. V našem primeru se bodo okrepili mladinski delavci, ki bodo posledično bolj kakovostno opravljali svoje delo z mladimi in določena znanja prenašali nanje. Ta spoznanja s(m)o udeleženci še poglobili v 2. modulu MOJ NAHRBTNIK, kjer bodo integrirali v lastno osebnost sporočila, ki so jih prejeli od svojih staršev. V vsaki družini mlad človek prejema tako pozitivna kot tudi boleča in obremenjujoča sporočila. Pozitivna sporočila integrira tako, da jih s hvaležnostjo ovrednoti, boleča sporočila pa predela tako, da jih v procesu integracije transformira v izkušnje, ki ga lahko naredijo bolj krepkega in samostojnega, hkrati pa ga tak proces senzibilizira v tej smeri, da ne čuti več potreb po nasilnih reakcijah. Mladostnik namreč spozna, da je življenje, ki ga je prejel od svojih staršev, edino, ki ga ima na razpolago in le tega lahko sprejme ter ga naredi za kar najbolj kvalitetno in smiselno.  Hkrati bo tudi spoznal, da nasilje ne vodi do pozitivnih rezultatov njegovih prizadevanj, saj nasilje – celo takrat, ko se zdi na prvi pogled upravičeno – vedno pripelje do dodatnih konfliktov in težav.

Morda vas zanima tudi