V korak z mladimi

NOVI ŽUPNIK

V cerkvi sv. Janeza Boska v Mariboru umeščen novi župnik

V sredo 8. septembra na praznik Marijinega rojstva je bil za župnika župnije Maribor – sv. Janez Bosko in soupravitelja župnije Maribor – sv. Frančišek Asiški v Radvanju umeščen novi župnik Janez Potočnik. Slovesnost umestitve je vodil mariborski dekan g. Marko Veršič. Slavja se je udeležilo lepo število vernikov iz obej župnij; s petjem je sodeloval domači pevski zbor, presbiterij je bil poln ministrantov, med verniki pa je bilo tudi kar nekaj mladih in veroučencev. Ob začetku bogoslužja je vse zbrane pozdravil župljan Andrej Knez, pridigal je g. dekan, ob koncu pa je nekaj besed izrekel tudi novi župnik.

Pozdrav župljana Andreja Kneza ob začetku slovesnosti umestitve:

Spoštovani
gospod dekan g. Marko Veršič, g. mag. Janez Potočnik in vso zbrano občestvo: iskreno pozdravljeni v don Boskovem svetišču.
Kako blizu je bila don Bosku Marija. Nobenega dela ni mogel začeti ne da bi se zatekel k njej. In prav na Marijin praznik bo tudi g. Janez Potočnik uradno sprejel službo župnika v župniji sv. Janez Boska in s tem tudi kot soupravitelj v župniji sv. Frančiška Asiškega v Radvanju.
Mnogi ga že dobro poznamo, saj v našem okolju ni nov obraz, kot temu radi rečemo. V času, ko je ta don Boskov center dobival svojo zdajšnjo podobo, je bil kot inšpektor (predstojnik salezijancev) močno vpet v gradnjo. Nato je prišel prav v naše mesto pod Pohorje, da nadaljuje gradnjo, takrat ne zgolj finančno in materialno, kot bi si marsikdo želel, temveč s poudarkom na mladih, na vseh ljudeh, ki so čutili z don Boskovim centrom. Danes, kot župnik, prevzema dodatno odgovornost za župnijsko občestvo.
V imenu župnijskega pastoralnega sveta in vseh župnijskih skupin ter faranov izrekam čestitke in iskreno dobrodošlico tudi na tem novem položaju. Veselimo se skupnega dela v dobro vseh nas, da bi se občestvo ob oltarni mizi krepilo in raslo v vseh pogledih.
Don Bosko je rad rekel: Zadostuje, da fant vstopi v salezijanski zavod in že ga Marija sprejme v svoje varstvo. Kot don Boskovemu salezijancu se torej novemu župniku praktično ni treba ničesar bati, bi lahko v šali dejali, saj ga bo tako ali tako Marija varno vodila skozi nove izzive. Mi pa obljubljamo, da mu bomo na razpolago in v pomoč s svojimi talenti ter iskreno molitvijo za blagoslov pri njegovem novem poslanstvu. S slednjo že pri tej daritvi svete maše.

Morda vas zanima tudi