V korak z mladimi

GREEN IS IN!

Naslov projekta GREEN IS IN! sporoča, da želimo spodbuditi mlade k zelenem miselnem in vedenjskem delovanju, ozaveščanju in širjenju ideje o zelenih okoljevarstvenih praksah in strategijah recikliranja v vsakdanjem življenju.

Obdobje izvajanja:  1. 6. 2022 – 31. 5. 2023

Financiranje: Erasmus+ (v okviru programa Evropskih skupnosti Evropska solidarnostna enota): 7. 644,00€

Vloga Društva SMC Maribor: nosilec projekta

Kljub nenehnemu ozaveščanju in opozarjanju o pomembnosti odgovornega ravnanja z vsakodnevnimi odpadki, opažamo, da je naše okolje vedno bolj umazano in da se vedno več odpadkov (plastenke, embalaža, maske, McDonaldsove vrečke,…) znajde na tleh in to se nam zdi alarmantno in vredno naslovitve ter našega časa in pozornosti.

Naslov projekta GREEN IS IN! sporoča, da želimo spodbuditi mlade k zelenem miselnem in vedenjskem delovanju, ozaveščanju in širjenju ideje o zelenih okoljevarstvenih praksah in strategijah recikliranja v vsakdanjem življenju.

Beseda GREEN IS IN – pomeni miselnost in prosocialno vedenje (empatija, altruizem, solidarnost, sodelovanje, aktivna participacija) mladih, vključujoč vrednote in prioritete o zelenih okoljevarstvenih praksah (ustrezno ravnanje in rokovanje z embalažo, prakse recikliranja, ravnanje z odpadki) in odnosu do planeta – Zemlje (vzpostavitev in krepitev živega odnosa do narave, živali, vodnih površin; spodbujanje in osvajanje okoljske pismenosti). Vse omenjeno ima pomembno vlogo, saj so podnebne spremembe in onesnaževanje planeta globalni problem, ki vpliva na vsakega od nas. Vsi si delimo en planet in spremembe, ki jih naredimo na enem mestu (mladi v tem projektu, sodelujoč z drugimi) lahko vplivajo na druge daleč.

Lahko bi rekli, da vedenje in miselnost mladih naredi trajen vtis, kot odtis stopala. Tako lahko s svojimi dejanji in odločitvami k bolj zeleni prihodnosti vsak od nas naredi korake, da pusti manjše odtise in pomaga pri spopadanju s sodobnimi evropskimi izzivi (podnebne spremembe, degradacija in onesnaževanje okolja, recikliranje, ipd.).

GREEN IS IN je torej kognitivna miselnost, prepričanje, vrednota človeka, ki omogoča pridobivanje okoljske zelene pismenosti mladih (lokalno, nacionalno) in zdravega dojemanja odnosa do žive narave, okolja (reciklaža prioritet in čustev v odnosu do zemlje, živali, rastlin). Mladi so z izvedbo v tem projektu aktivni idejni voditelji in simbol sprememb (naš planet, naša prihodnost), saj s sodelovanjem in svojo angažiranostjo v tem projektu postanejo upravitelji planeta – širjenje okoljske

in digitalne pismenosti, zelene okoljevarstvene prakse in vzpostavitev, krepitev zdravega odnosa do žive narave, živali, vodnih površin, ki jih obdajajo.

Vse omenjeno bodo mladi lahko dosegli s pomočjo naslednjih 4 različnih aktivnosti, ki predstavljajo kanal izražanja mladih o zelenih okoljevarstvenih praksah in strategij recikliranja – video vsebine in digitalna kampanja kot univerzalen jezik sodobne mladine in učinkovito komunikacijsko sredstvo za pridobivanje zelenih človeških vrednot, prioritete do narave, odnosa do pomena recikliranih praks;

  • Ravnanje, rokovanje in uporaba embalaže – izdelava in digitalna kampanija video interaktivne vsebine in igrifikacija
  • Vzpostavitev prosocialnega vedenja in zelene miselnosti v odnosu do narave, ravnanje z odpadki v naravi, onesnaževanje in preprečevanje onesnaževanja vodnih površin – izdelava in digitalna kampanja video interaktivne vsebine in igrifikacija
  • Vzpostavitev prosocialnega vedenja in zelene miselnosti v odnosu do živali – izdelava in digitalna kampanja video interaktivne vsebine in igrifikacija
  • Sporočilo mladih za mlade ter sporočilo mladih širši lokalni in nacionalni skupnosti – digitalna in lokalna kampanija.

VIDEO 1

VIDEO 2

VIDEO 3

VIDEO 4

VIDEO 5

VIEW THROUGH DIFFERENT GLASSES_LV 31-7-23 pdf

Morda vas zanima tudi