V korak z mladimi

Gostili smo mednarodno konferenco START UP YOUR DREAMS: EU IS YOUR STAGE

V četrtek, 16.03.2023 med 9.30 in 14.30 uro, smo v Majcnovi dvorani na sedežu Društva SMC v
Maribor v soorganizaciji z mednarodnimi projektnimi partnerji izvedli mednarodno konferenco z
naslovom START UP YOUR DREAMS: EU IS YOUR STAGE.

Konference se je udeležilo 59 gostov, od tega kar 22 iz tujine.

Po registraciji udeležencev in Uvodu, je imel med 9.45 – 10:45 predavanje s pogovorom Žarko
Markovič, ZRSZ EURES svetovalec. Naslov predavanja je bil »Zaposlitvene možnosti mladih v EU«.
Po odmoru je ob 11.00 predaval dr. Franz Feiner iz Avstrije »Opolnomočenje za osebno rast in
socialno integracijo skozi ozaveščanje in resonanco«. Sledil je še pogovor s predavateljem.
Ob 12.00 je nastopil ddr. Stanko Gerjolj s predavanjem in pogovorom »Vpliv različnih inteligentnosti
na integracijo skozi prizmo delovanja možganov«.
Sledil je odmor s pogostitvijo.
Ob 13:30 – 14:00 je potekala predstavitev projekta in novega orodja #StartMEup, Sanje Obaha
Brodnjak in Marjana Naumoskega iz Makedonije. V tem zadnjem delu konference smo predstavili
intelektualni rezultat projekta z novim orodjem tudi v angleškem jeziku.
Ob 14.00 je s kratkimi povzetki sledil zaključek konference in pogostitev.

Morda vas zanima tudi