V korak z mladimi

Dela na fasadi so skoraj končana

Delavci končali severni in zahodni del fasade

Urejanje nedokončane fasade Don Boskovega centra gredo srečno in uspešno h koncu. Kaj vse je bilo postorjeno? Mizarji so namestili 28 oken s policami in devet vrat. Drugi mojstri so ob večnamensko dvorano z dvoriščne strani postavili ca. 200m2 sten. Na treh zunanjih stenah Don Boskovega centra je bila na 1400m2 izdelana fasada (iz steklene volne 16cm). Na severni strani je saniran mali balkonček, s strehe pa je na treh mestih urejen odtok meteorne vode in speljan v ponikovalnico oz. v hranilnik vode. V naslednjih dneh bo nanešen grobi kamen ob tla fasade, z župljani pa bomo v začetku oktobra uredili okolico.
V prilogi si lahko ogledate tudi nekaj slikovnega dokumentarnega gradiva. Salezijanci iz skupnosti Don Boskovega centra in verniki naše župnije se želimo iskreno zahvaliti vsem dobrotnikom, ki ste doslej že prispevali za stroške gradnje. Bog vam obilo poplačaj, Marija Pomočnica pa naj bo vaša velika priprošnjica. Hkrati pa se še priporočamo vaši velikodušnosti – dela so sicer pri koncu, vsi računi pa še niso plačani. Naj zdaj Don Boskov center v ‘novi obleki’ še bolj nagovarja in vabi ljudi, verne in manj verne, da bi se približali. Dodajamo še kontaktne podatke, kamor lahko nakažete dar za dograditev oz. fasado Don Boskovega centra.

Don Boskov center Maribor, Engelsova ul. 66, 2000 Maribor – Slovenija;
TRR (pri Delavski hranilnici, Ljubljana) SI56 6100 0001 5103 344 – namen: fasada

Morda vas zanima tudi