V korak z mladimi

Dan za spremembe

Kick of Discrimination

V soboto, 6. aprila, smo se odzvali na veliko vseslovensko prostovoljsko akcijo v organizaciji Slovenske filantropije: Dan za spremembe. Letošnja akcija, ki je potekala pod sloganom Odpravimo diskriminacijo je bila že 10. po vrsti. Po vsej državi je bilo aktivnih več kot 550 organizacij in več kot 15000 prostovoljcev.

Naša akcija je nosila naslov KIck of Discrimination.
Opažamo, da v zadnjem času v vedno večjem številu k nam prihajajo uporabniki, ki pripadajo različnim narodnostnim in etničnim skupinam. Pripadnost tem v nadaljnje narekuje kulturni in versko pripadnost, v mnogih primerih pa tudi premoženjsko stanje. Vse opaženo se odraža pri uporabi naših prostorov in (ne)povezovanju z ostalimi uporabniki.
Z akcijo smo želeli doseči povezovanje skupin, ki prihajajo v našo igralnico in na igrišča (medkulturni, medverski, medgeneracijski dialog). V ta namen smo skupine posebej povabljene k sodelovanju.
Preko športnih aktivnosti in nogometnega turnirja smo povezali skupine med seboj in vzpostaviti dialog med njimi.

Morda vas zanima tudi