V korak z mladimi

Cirkus Fuskabo

Cirkuška pedagogika ali cirkuška umetnost ima tudi terapevtski pomen, saj uspešno deluje proti osiromašenim odnosom, osiromašenim gibalnim in doživljajskim sposobnostim ter proti strahu pred prihodnostjo.

Opažamo, da današnji otroci in mladi iz različnih notranjih stisk nekaj iščejo-toplino, pripadnost, varnost, dialog… Vse prepogosto pa odgovore na stiske iščejo na spletu, pri igranju igric, na družabni in drugih omrežjih. To pa vpliva na globoko duševno (dis)funkcionalnost in negotov pogled v prihodnost v obdobju odraščanja in razvoja osebne opolnomočenosti in posledično razvoja trdne identitete.

Cirkuška pedagogika spodbuja:

 • odgovornost do sebe in skupine, krepi pripadnost skupini,
 • odgovornost in zaupanje posameznika do ostalih članov v skupini,
 • čut za umetnost,
 • motoriko,
 • oblikovanje odnosov na osnovni telesni ravni,
 • umirjanje,
 • občutek za ritem,
 • ravnotežje,
 • vztrajnost in disciplino,
 • kreativno izražanje,
 • občutek povezanosti in sodelovanja,
 • neformalno izobraževanje,
 • celostni razvoj posameznika na fizični, socialni, psihični in osebnostni ravni.

Izvajanje:

Delavnico izvajamo vsako sredo, in sicer med 17. in 18. uro. Za več informacij, se obrnite na drustvo.smc@gmail.com.

Morda vas zanima tudi